Nu är sjätte ronden i UM avklarard och toppstriden hårdnar eftersom det har blivit poängtapp för de tidigare ledarna i de senaste ronderna. Leder gör Per Bjelvenmark, Jonathan Rydh och Henrik Malm Lindberg men bara en halva före Börje Jansson. De två avslutande ronderna spelas tisdagarna den 24 mars och den 7 april och tisdagen däremellan har vi uppskjutna partier.