Gratis för åskådare och tillfälliga besökare
Att besöka UASS för att testa vår verksamhet och se om man trivs kostar ingenting.  Se hemsidans uppdaterade nyheter för information om tider. Vi håller till på Katedralskolan, Rektorsgatan ingång W1.

Hur blir jag aktiv?

Tag kontakt med oss genom att besöka UASS på någon av klubbkvällarna på tisdagar. Vi har nybörjarturneringar regelbundet när det finns tillräckligt med spelare startar vi en ny! Du kan också kontakta vår tävlingsledare Bo Nyberg på 0708 – 21 60 57 eller bo45nyberg@gmail.com

För nya intresserade vuxna ordnas nybörjartävlingar och nybörjarträningar, vanligen på onsdagar. För pensionärer finns även spel på dagtid torsdag förmiddag. Kontaktperson för nya spelare och för pensionärer är Bo Nyberg. bo45nyberg@gmail.com  0708 – 21 60 57

Ungdomsschacket i Uppsala organiseras av Uppsala Skolschacksällskap.
De spelar och tränar främst ute på olika skolor i Uppsala och på Uppsala Schackcentrum. Besök deras hemsida om du är i skolåldern och vill börja spela schack!  (usss.se)

Schackträning

Klubben erbjuder schackträning för alla nivåer. Nybörjare är särskilt välkomna och för dem har vi en alltid pågående träningsverksamhet. För medel och avancerade spelare startar vi träningar löpande när vi har en tillräckligt stor intresserad grupp. Vi har också elitträningar för de riktigt ambitiösa spelarna.