Upsala Allmänna Schacksällskap,
UASS, bildat 1905 har ca 60 medlemmar.
Vi har spelkväll tisdagar 18.45–22 på Träffpunkt Storgatan, adress: Storgatan 11. Under höstsäsongen 2020 och vårsäsongen 2021 har vi lagt om till spel via Lichess se vidare info på uppdateringar på hemsidan.

Vilka kan vara med?
Alla kan vara med. På UASS spelkvällar deltar normalt ett 30-tal spelare. Två har varit Sverigemästare, några är rena nybörjare – sedan finns alla spelstyrkor däremellan. Var och en kan alltså hitta passande motstånd. Verksamheten ordnas så att det skall bli så jämna och spännande partier som möjligt.

Vad kostar det?
Medlemskap i UASS kostar f n 350 kronor / år under pandemin. Passiva och dubbelregistrerade betalar hälften dvs 175 kronor/år. Vi har sänkt medlemsavgiften eftersom vi inte har utgifter för lokal och allsvenskt spel 2020-21. Inbetalning sker till plusgiro 337839-5 Upsala Allmänna Schacksällskap.

Vad står på programmet? Under pandemin kommer UASS verksamhet att vara inriktad på spel via Lichess. Se hemsidan för uppdateringar runt tävlingar och turneringar.

Gratis för åskådare och tillfälliga besökare
Att besöka UASS för att testa vår verksamhet och se om man trivs kostar ingenting. Viss träningsverksamhet förekommer i klubbens regi . Se hemsidans uppdaterade nyheter för information om tider.

Hur blir jag aktiv?

Tag kontakt med oss genom att besöka UASS på någon av våra klubbkvällar på tisdagar. Vi har nybörjarturneringar regelbundet och när det finns tillräckligt med spelare så startar vi en ny. Du kan också nå ordförande David Foster på 070-690 11 95 eller dave@elakedave.se eller sekreteraren/tävlingsledaren Bo Nyberg på 0708 21 60 57 eller bo45nyberg@gmail.com

För nya intresserade vuxna ordnas nybörjartävlingar och nybörjarträningar, vanligen på onsdagar. För pensionärer finns även spel på dagtid torsdag förmiddag. Kontaktperson för nya spelare och för pensionärer är Bo Nyberg 0708 21 60 57 eller bo45nyberg@gmail.com

Det finns fler klubbar i Uppsala! Juniorschacket i Uppsala sköts av Uppsala Skolschacksällskap. De spelar och tränar främst ute på olika skolor i Uppsala. Besök deras hemsida om du är i skolåldern och vill börja spela schack! Det finns ytterligare en klubb som spelar sedan år 1978 i Uppsala, vår granne Schack 78 spelar också i allsvenskan.