Kategorier
Uncategorized

Årsmöte via Zoom den 15 februari kl 19.00

Varmt välkomna till UASS virtuella årsmöte tisdag den 15 februari kl 19.00 Denna gång har vi ingen lokal för mötet utan vi använder oss av Zoom som man antingen kan installera på sin dator eller använda via webläsaren. Här finns en kort instruktion om man känner sig osäker på programmet. De medlemmar, utöver styrelsen, som önskar delta på årsmötet får gärna skriva ett mail till sekreteraren: bo45nyberg@gmail.com

Uppdatering! Nu finns också den ekonomiska redovisningen upplagd och revisionsberättelsen kommer att läsas upp på mötet.

Dagordningen för årsmötet finns här och bifogat ligger också några bilagor:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötesordförande

§ 3 Justeringsmän

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Bokslut och revisionsberättelse

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val av styrelse för 2020/2021

§ 9 Val av övriga revisorer och revisorssuppleant 2020/2021

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Avgifter

§ 12 Budget och verksamhetsplan

§ 13 Henrik Arfwedssons pris

§ 14 Övriga frågor Lichessefarenheter och synpunkter

§ 15 Avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *