Kategorier
Uncategorized

Årsmötet i Upsala ASS

Måndagen den 15 februari gick UASS årsmöte av stapeln, via Zoom denna gång, och tekniken fungerade över förväntan. Årsmötet och årsberättelsen täckte ju stora delar av 2020 som ju inte blev någon normal säsong på något sätt. Pandemin omöjliggjorde schackverksamheten såsom vi känner den och vi fick ställa om till Lichessverksamhet.

Bland besluten på årsmötet som kan intressera finns att årsavgiften fastställdes till 350 SEK för verksamhetsåret. Årsavgiften betalas in till vårt Plusgiro-konto 337839-5 Upsala Allmänna Schacksällskap. Vi har haft ett visst medlemsbortfall under året men hoppas genom denna lägre avgift få fler anslutna.

Styrelsen inklusive ordföranden, omvaldes för kommande verksamhetsår men det kunde konstateras att UASS är i behov av fler krafter till styrelsearbetet och andra funktionärsuppdrag. Till nästa årsmöte kommer alltså valberedningen att arbeta mer aktivt med att rekrytera ett par nya styrelseledamöter.

Henrik Arfwedsons pris delades detta år ut till Leif Lundqvist. Leif har på ett föredömligt pedagogiskt sätt lotsat in UASS i Lichessvärlden. Det har gjort att UASS numer arrangerar mängder av nätbaserade turneringar varvid denna tävlingsform på kort tid blivit ett värdefullt bidrag i Uppsalas schackliv.

Den kommande spelsäsongen 2021 kommer fram till åtminstone sommaren att präglas av Corona och därmed planerar vi inte för något spel i lokal under våren. Målet är dock att kunna spela i vår ordinarie spellokal i Storgatan under hösten 2021 igen. Tills dess blir det aktiviteter via Lichess!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *