Kategorier
Uncategorized

Årsmöte den 27 september

På tisdag den 27 september tar korpen en veckas ledigt och istället har vi en tisdagskväll vigd åt vårt årsmöte som alltså äger rum den kvällen. Vi håller som vanligt till på Katedralskolan och årsmötet startar ca 19.

Årsmötet är rätt tillfälle att diskutera hur sällskapets verksamhet kan utvecklas. Förutom de obligatoriska frågorna så vill vi gärna ha en fri diskussion. Kom med Dina synpunkter till årsmötet! Vi bjuder på fika. Årsmötesblixt efteråt! Förra årsmötesprotokollet (2021) kallelsen till årsmötet och årsberättelsen (2021-22) bifogas.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötesordförande
§ 3 Justeringsmän
§ 4 Protokoll från föregående årsmöte
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Bokslut och revisionsberättelse
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Val av styrelse för 2022/2023

§ 9 Val av övriga revisorer och revisorssuppleant 2022/2023
§ 10 Val av valberedning
§ 11 Avgifter
§ 12 Budget och verksamhetsplan
§ 13 Henrik Arfwedssons pris

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Avslutning

Årsmötesblixt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *