Vi kommer nu att försöka hålla ett, försenat, och den här gången virtuellt årsmöte via Zoom då pandemin omöjliggör möten i lokal för överskådlig tid. Länk till årsmötet kommer att bli tillgänglig och tillskickas de medlemmar som önskar delta.

Vi kommer också att presentera vår verksamhetsberättelse inklusive bilaga med Lichessaktiviteter samt en ekonomisk redovisning. De medlemmar, utöver styrelsen, som önskar delta på årsmötet får gärna skriva ett mail till sekreteraren: bo45nyberg@gmail.com – så kan vi lättare arrangera.