Rond 3                                                      17 september

Löten-Hörnhästen, 1-2; Uppresor-Bytar, 0-3; GuThoMi-Kungsängsliljan, 1,5-1,5; Balderskolan-Seniorerna, 0,5-2,5; Korpgluggana=Frirond 2 p.

Höganäs-Seniorerna II, 0,5-2,5; Stalemates-Dragtvång, 1-2; N2d2-0-0-0, 3-0;

Rond 4, 17 sepember

Bytar                                                        Hörnhästen
Löten                                                        GuThoMi
Seniorerna                                               Kungsängsliljan
Korpgluggarna                                        Baldersskolan 2.0
Uppresor                                                  frirond                                2 poäng

Seniorerna II                   N2d2

Stalemates                      Höganäs                          

Dragtvång                        0 – 0 – 0