Kategorier
Uncategorized

Årsmöteskallelse och dagordning till 25 september kl 19.00

ÅRSMÖTE 2018 FÖR UPSALA ALLMÄNNA SCHACKSÄLLSKAP

TISD. 25 SEPT. KL. 19.00, TRÄFFPUNKTEN, STORGATAN 11.

Årsmötet är rätt tillfälle att diskutera hur sällskapets verksamhet kan utvecklas. Förutom de obligatoriska frågorna så vill vi gärna ha en fri diskussion.

Kom med Dina synpunkter till årsmötet! Vi bjuder på fika. Årsmötesblixt efteråt.

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötesordförande

§ 3 Justeringsmän

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Bokslut och revisionsberättelse

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val av styrelse för 2018/2019

§ 9 Val av övriga revisorer och revisorssuppleant 2018/19

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Avgifter

§ 12 Budget och verksamhetsplan

§ 13 Henrik Arfwedssons pris

§ 14 Övriga frågor

Sällskapets hemsida uass.se. Sällskapets hemsida behöver förbättras. Finns det någon som kan och vill vara hemsidesansvarig?

§ 15 Avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *