Christoffer Lagerstrand är en psykologistudent på just Psykologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Han gör just nu en studie av hur schackspelare gör sannolikhetsbedömningar i sin examensuppsats. För detta ändamål söker han försökspersoner och det kan vara spelare på många olika nivåer – du behöver inte ens vara tävlingsspelare med ELO-tal. Du är dessutom anonym i undersökningen som görs på nätet. Låter det spännande? Ja då kan du läsa mer här