Kategorier
Information Uncategorized

Årsmöte i UASS den 23 september – vi diskuterar SM-ansökan

Som redan meddelats har UASS årsmöte den 23 september klockan 19. Alla medlemmar är varmt välkomna. Fika erbjudes och efteråt spelar vi en årsmötesblixt.

1. Mötets öppnande

 

2. Fastställande av röstlängd

 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

 

4. Fastställande av föredragningslista

 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 

6. Val av två justeringsmän

 

7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 

9. Föredragning av revisionsberättelse

 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 

11. Val av styrelseordförande, övriga fem styrelsemedlemmar samt suppleant(er).

 

12. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

 

13. Val av tre valberedare varav en sammankallande

 

14. Budget och verksamhetsplan

 

15. Fastställande av årsavgifter, spelavgifter och arvoden.

 

16. Framställningar från styrelsen

–  Förslag om ändrad speltid i KM och UM

–  Slopande av poängpriset  fr o m säsongen 2014/15

 

17. Framställningar från medlemmar.  Inga sådana finns.

 

18. Övrigt

– Presentation av förslag att söka SM till Uppsala 2016

19. Priser

–  Poängpriset 2013/14

–  Henrik Arfwedssons pris

 

20. Avslutning

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *