Vi är nu över 20 deltagare i April-ELO alltså UASS träningsturnering! Hör av er till bo.nyberg@home.se              0708-216057 för efteranmälan.