Upsala ASS inbjuder till BLÅMESEN 2021” eftersom både Korpen flyger” och ”Havsörnen” i höstas blev uppskattade av spelarna. Blåmesen blir nästa fågel i cyberrymden.

Blåmesen 2021 är en snabbschacktävling för tremannalag öppen för alla spelare utan krav på klubbtillhörighet. Gärna ”främmande” lag.

Tävlingen avgörs på Lichess.org, där ”Korpen flyger” är vårt lichesslag för lagtävlingar. Nya deltagare anmäler sig dit.