Kategorier
Information

Kallelse till extra årsmöte 26 maj kl 18.00 i UASS

Ärende: Beslut om att bevilja ett lån till SM-arrangemanget 2016

Vid mötet kommer organisationen för SM 2016 att presenteras. Arrangemanget innebär att vissa utgifter kommer före arrangemanget. Inkomsterna är huvudsakligen anmälningsavgifter som kommer in på försommaren 2016.

SM arrangeras tillsammans av UASS och USSS (Uppsala skolschacksällskap).
SM kommer att ha en egen ekonomi, skild från de båda sällskapens.
Nils-Erik Berglund blir ekonomiansvarig.

För utgifter som kommer tidigt behövs ett kapital och förslaget är att de båda sällskapen betalar in en lika stor summa till SM-kontot. Dessa medel återfås efter arrangemanget.
Prognosen är att inkomsterna vid SM ska innebära en vinst för arrangörerna, som då föreslås delas lika mellan de båda sällskapen.

Förslag till beslut: Mötet ska ta beslut om vilket belopp styrelsen får mandat att maximalt låna ut till det gemensamma kontot för Schack-SM 2016.

Som underlag för beslutet kommer en preliminär budget att finnas för arrangemanget.

SM-ekonomi 2010-2013
Jämförande SM-evenemang Budget Avtalat
Lund 2010 Västerås 2011 Falun 2012 Örebro 2013 Uppsala 2016 Ansvarig Uppsala kommun
Intäkter 405000 357000 304000 579850 394836
Startavgifter 310000 267000 233000 269800 314500
Cafénetto 50000 47000 0 39130 0 CF 0
Sponsorintäkter/annonser 45000 13000 11000 116100 50000 CF
Kommunalt bidrag 30000 60000 110000 0 CF 150000
Provisioner 44820 30336 CF
Försäljning 0 T?
Kostnader 166000 256000 308000 385696 264836
Lokalkostnader 45000 158000 60000 240460 0 CF 150000
Möblering 8400 8400
Vaktbolag 72600 CF 72600
Städning 0 CF 0
Programbok 9000 13000 15000 12109 15000 CF
Funktionärströjor 0 5000 2500 CF
Kommentator 17000
Marknadsföring 3000 3000 7500 7413 24000 CF
Transporter mm 5000 1000 B
Funktionärer 30000 18000 161000 25000 15000 CF
Priser 15000 16000 7000 14000 16000 CF
Priser Blixt-SM 11500 12000 CF
Penningpriser 32000 32000 32000 34000 35000 CF
Övrigt 2000 10000 15000 30114 21836 10% av kostnaderna exkl. övrigt samt utjämning uppåt
Tävlingsgruppen 10000 B
Teknikgruppen 15000 DF
Sidogruppen 3000 T
Avtal deltagargaranti 25000 0
CF
Kongress 8000 11100 0
CF
Resultat ca 239000 101000 −4000 194154 130000

 

 

Fullständig budget finns här: SM 2016 Budget

Styrelsen

Ur stadgarna:  Extra årsmöte

”Extra årsmöte kallas på initiativ av styrelsen, revisor eller skriftligt krav från minst 7 medlemmar. Kallelse till extra årsmöte måste ske minst två veckor i förväg. Vid extra årsmöte får endast det, som föranlett mötet upptas till behandling.”[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *