Kategorier
Möte

Extra årsmöte

UASS kallar till ett extra årsmöte den 9 januari 2024 kl. 18.00 – 18.30.
Plats: Katedralskolan, ingång W1. Efter årsmötet spelas en Knutblixt.

Det extra årsmötet är föranlett av att styrelsen har diskuterat digital utveckling inom schacket. Styrelsen har redan investerat i en ny bärbar dator och ett 5g-modem med internetabonnemang. Denna grundinvestering har gjorts för att kunna administrera klubbens tävlingsverksamhet utan att behöva använda privat utrustning. Dessutom får vi tillgång till ett supersnabbt internet oberoende av spelplats.

Styrelsen vill nu utröna om medlemmarna är intresserade av en fortsatt digital utveckling med möjligheter till livesända tävlingar t ex Allsvenska matcher. Styrelsen har fått offert på digitala schackbräden (DGT) gjorda av plast och dito pjäser av plast. I offerten ingår även digitala klockor som kopplas till respektive bräde och kopplingsutrustning till dator.

Styrelsen vill därför att medlemmarna tar ställning till dessa två alternativ.

  1. Inköp av 8 stycken digitala bräden med pjäser, klockor och kopplingsutrustning till en kostnad av 51 400 SEK.
  2. Inköp av 4 stycken digitala bräden med pjäser, klockor och kopplingsutrusting till en kostnad av 25 700 SEK.

Styrelsen förordar att alternativ 1 väljs, d.v.s inköp av 8 stycken digitala schackbräden inkl. digitala klockor och kopplingsutrustning.

Hjärtligt välkomna

Leif Karlsson
Ordförande

Kategorier
Inbjudan Möte

Årsmöte i Upplands Schackförbund 15 mars i Katedralskolan

Alla intresserade medlemmar hälsas välkomna att närvara vid årsmöte i vårt distriktsförbund. Mötet äger rum i Katedralskolan onsdagen den 15 mars, och startar kl. 19:00. UASS är således värdklubb för årsmötet.

Medlem i UASS som är intresserad av att kandidera för uppdrag i förbundets styrelse, som revisor, eller i valberedningen, ombeds snarast möjligt anmäla detta till UASS ordförande Malte Burwick via e-post malte.burwick@atentis.se.

Kategorier
Inbjudan Möte

Upsala ASS har sitt extra årsmöte tisdag den 13 december kl 18

UASS hade sitt ordinarie årsmöte den 27 september. Då saknades ett kontoutdrag från banken, vilket gjorde att punkterna om revision och ansvarsfrihet inte kunde behandlas.

Mötet beslöt att skjuta upp dessa punkter till ett extra årsmöte och detta är kallelsen till detta nya årsmöte. Det äger rum i klubblokalen den 13 december kl. 18.00 inför ordinarie rond i KM och innehåller dagen till ära också Lussebullar.

Varmt välkomna!

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Röstlängd

§ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

§ 4 Fastställande av föredragningslista

§ 5 Mötesordförande och mötessekreterare

§ 6 Val av två justeringsmän

§ 7 Resultat- och balansräkning

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§ 10 Avslutning

Kategorier
Möte

Tredelad ledning efter snabbschacket i Uppsala Möte

Vi har en tredelad ledning efter lika många ronder i Uppsala Möte. Malte Burwick, Platon Garperin och Anton Fritz leder med full pott före Thomas Ernst som skuggar med 2,5 p av 3. I Fjärde ronden möts Anton Fritz och Malte Burwick medan Thomas Ernst tar sig an Platon Garperin.

I Novemberslaget har vi också en tredelad ledning med Vidar Seiger, Lars Pettersson och Alexander Eriksson i täten. Här möts Vidar och Lars respektive Per Nyberg och Alexander Eriksson i fjärde ronden.

Kategorier
Inbjudan Möte

Extra årsmöte i UASS den 13 december

UASS hade sitt ordinarie årsmöte den 27 september. Då saknades ett kontoutdrag från banken, vilket gjorde att punkterna om revision och ansvarsfrihet inte kunde behandlas.

Mötet beslöt att skjuta upp dessa punkter till ett extra årsmöte och detta är kallelsen till detta nya årsmöte. Det äger rum i klubblokalen den 13 december kl. 18.00 inför ordinarie rond i KM och innehåller dagen till ära också Lussebullar.

Varmt välkomna!

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Röstlängd

§ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

§ 4 Fastställande av föredragningslista

§ 5 Mötesordförande och mötessekreterare

§ 6 Val av två justeringsmän

§ 7 Resultat- och balansräkning

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§ 10 Avslutning