Kategorier
Inbjudan Resultat

Höstsnabben spelades den 15 oktober – Börje Jansson vann

Höstsnabben 15 oktober, 15-minuters med tidshandicap, 6 ronder, 11 deltagare

1  Börje Jansson                   5
2  Kurt Ekelund                     4½
3  Joseph Ibewuike               4
4  Nils-Erik Berglund             4
5  Torbjörn Bäcklin                3½

Kategorier
Inbjudan KM 2013

KM-inbjudan första ronden spelas 22 oktober

INBJUDAN TILL ÅRETS KLUBBMÄSTERSKAP 2013

Spelform:                 8-manna Bergergrupper. Indelning efter ranking och fjolårsresultat.

Spelstart:                 22 oktober. Slutrond 3 december.

Spellokal:                 Träffpunkten, Storgatan 11

Betänketid:              90 minuter / 40 drag + 30 sek / drag. KM spelas med digitala klockor

Därefter 15 minuter  + 30 sek / drag.

Anmälan senast 15 oktober  genom att betala avgiften 200:- till UASS pg 33 78 39 – 5. Alt. kontant betalning 15 oktober.

Anmälningsavgiften ska vara betalad före första ronden.

Inga kontantpriser.  Istället har anmälningsavgiften sänkts.

KM är öppet även för spelare från andra klubbar. Spelare som är registrerad för annan klubb betalar 150:- per turnering (KM resp. UM) som ”intern medlemsavgift” i UASS.

Upplysningar:         Bo Nyberg, tel 52 43 20   0708 21 60 57

bo.nyberg@home.se

Kategorier
Inbjudan Information

Onsdagsturneringen inleds den 23 oktober

Upsala allmänna schacksällskap och Uppsala skolschacksällskap inbjuder till 

ONSDAGSTURNERINGEN HÖSTEN 2013

Spellokal: Storgatan 11

Träningstävling för nya och lägre rankade spelare som vill prova på att spela långa partier.
Betänketiden är 90 minuter vardera och man får också 30 sekunder extra för varje drag man gör.
Man skriver protokoll hela partiet – för att kunna gå igenom och lära sig av misstagen!

För att unga spelare ska kunna delta är det spelstart 17.30 och beräknad sluttid mellan 20 och 21. Man kan komma överens med sin motståndare om annan starttid, men tidigast 17 och senast 18.

Tävlingen spelas sex onsdagar med start den 23 oktober. Uppehåll under höstlovet.
Resterande ronder: 6 – 13 – 20 – 27 november. Sista ronden 4 december.
Om man har förhinder någon onsdag kan man spela en tisdag istället.

Kostnad: 100 kronor. Gratis för USSS medlemmar.

Priser: Schackböcker

Upplysningar och anmälan till tävlingsledaren Bo Nyberg.
bo.nyberg@home.se               018 52 43 20                                  0708 21 60 57

Kategorier
Inbjudan

Inbjudan till Uppsala möte den 30 nov – 1 dec i Vaksalaskolans matsal

Välkomna till Uppsala Möte och Novemberslaget (spelare under 1632) den 30 nov – 1 dec i Vaksalaskolans matsal vid Vaksala torg ca 2 min från Uppsala C.

Spelform och betänketid Rond 1-3 15 minuter / spelare, Rond 4-7  90 min + 30 sek/drag för hela partiet. Dessa fyra rankingberäknas

Rondschema: Den som betalat lottas in utan personlig anmälan. Ingen återbetalning till spelare som inte kommer, om återbud inte kommit in senast 09.30. Efteranmälan i spellokalen senast 09.30 lördag 30 november. Telefon lördag och söndag morgon: 0708 – 21 60 57.

Lördag           R 1  10.00-10.30      R 2  10.40-11.10      R 3   11.20-11.50

R 4  13.00-17.00      R 5  17.45-21.45

Söndag          R 6  09.15-13.15      R 7  14.00-18.00

Priser Uppsala Möte  (vid 60 deltagare)     5000  –  3000  –  2000  –  1000. Ratingpriser på 800 + 400 i grupper om ca 12 spelare fr o m startnummer 13.  Priser på 800:- till bäste veteran (född senast 1953), dam och junior. Allt utom ratingpriser delas vid lika poäng.

Priser Novemberslaget  (vid 40 deltagare)  2000 – 1000 – 500. Ratingpriser på 500 + 300 i grupper om ca 12 spelare fr o m startnummer 13. Priser på 500:- till bäste veteran (född senast 1953), dam och junior och kadett. Allt utom ratingpriser delas vid lika poäng.

Startavgift och anmälan Uppsala Möte och Novemberslaget. Genom inbetalning av avgiften 350:- till UASS postgirokonto 33 78 39 – 5 senast  den 26 november. Junior (födda 1993 och senare) 200:- GM, WGM, IM, WIM fri startavgift

Enkel, prisvänlig servering finns i spellokalen och Matställen finns i närheten.

Information, vägbeskrivning, logitips etc: Bo Nyberg, 018 – 52 43 20 (bo.nyberg@home.se)

Kategorier
Inbjudan Information

Dags för årsmöte i UASS den 24 september kl 19.00 på Storgatan 11

Nu är det dags för årsmöte i Upsala Allmänna Schacksällskap. Ett år är till ända och ett nytt står för dörren. Mycket har hänt under året, inte minst gick UASS förstalag upp i elitserien igen säsongen 2012-2013. En hel del av vad som hänt under året finns att läsa i årsberättelsen Dagordningen för årsmötet hittar du här och den ekonomiska redovisningen finns tillgänglig på mötet i form av resultat- och balansräkning. Utöver själva årsmötet spelas också en årsmötesblixt direkt efteråt som också är öppen för andra än klubbens medlemmar. Och slutligen bjuder klubben på gratis fika under årsmötet. Välkomna!

Kategorier
Inbjudan Information

Möteskallelse årsmötet i Upsala ASS 2013

ÅRSMÖTE  2013  FÖR  UPSALA  ALLMÄNNA  SCHACKSÄLLSKAP

TISD. 24 SEPT. KL. 19.00, TRÄFFPUNKTEN, STORGATAN 11.

Årsmötet är rätt tillfälle att diskutera hur sällskapets verksamhet kan utvecklas. Förutom de obligatoriska frågorna så vill vi gärna ha en fri diskussion.

Kom med Dina synpunkter till årsmötet! Vi bjuder på fika. Årsmötesblixt efteråt.

§ 1                Mötets öppnande

§ 2                Mötesordförande

§ 3                Justeringsmän

§ 4                Protokoll från föregående årsmöte

§ 5                Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6                Bokslut och revisionsberättelse

§ 7                Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8                Val av styrelse för 2013/2014

§ 9                Val av övriga funktioner 2013/14

Ratingförare

Bibliotekarie

Materielförvaltare

Revisorer

Revisorssuppleant

§ 10              Val av valberedning

§ 11              Avgifter

§ 12              Budget
och verksamhetsplan

§ 13              Priser

  • Poängpriset 2012/13
  • Henrik Arfwedsson pris

§ 14              Övriga frågor

§ 15              Avslutning

Kategorier
Blixt Inbjudan Resultat

Säsongen inledd i UASS och Thomas Franzen vann första: Anmäl er till Korpen!

Sommaren går mot sitt slut och då drar säsongen igång i UASS igen. Vi spelar som förra säsongen på Träffpunkt Storgatan 11. Premiärblixten avhölls tisdag den 20 augusti. Hela 22 spelare deltog i tävlingen samt några åskådare. Trevligt att se var några nya namn bland deltagare, exempelvis Erik Thörnblad, Joseph Ibewuike, Fredrik och Ove Attefall. Vann tävlingen gjorde tre spelare på 7,5 p av 9. I nämnd ordning var det Thomas Franzén, Kurt Ekelund och Staffan Persson. Fjärde man blev Lars Falk på 5,5 och femma Jonny Jansson med 4 poäng.

Tisdag den 27 augusti spelas den första V-dalablixten för säsongen, anmälan innan 19.00. Då finns det också möjlighet att anmäla lag till Korpen vilken spelas under fem tisdagar med början den 3 september och avslutning den 8 oktober. Vi spelar i tremannalag med två timmars betänketid utan dragserie och därmed utan ratingberäkning.

 

Kategorier
Inbjudan

Generationskampen – äldre mot yngre

Generationskampen och match mot USSS 21 maj 2013 

Säsongens näst sista kväll spelas en improviserad lagmatch mellan veteraner och ”juniorer” där junioråldern kan vara ganska hög.

Två 45-minuterspartier mot olika motståndare. Bord 1-2 byter med varandra osv. Hela laget spelar samma färg första partiet. Lottning sker på bord 1.

Parallellt spelas en likadan match mellan ”UASS III-IV” (laguttagning så vi får en jämn match) och USSS, Uppsala skolschacksällskap.

På de främre borden krävs ganska bra spelare för att matcha USSS. Antal bord bestäms vid matchstart.  Matcherna kompletterar varandra så att alla som vill får spela.

Spelavgift: 20 kronor. Gratis för juniorer.

OBS! 28 maj GP-final + extra blixtturnering

Kategorier
GP Inbjudan

Snabbschack 16 april 2013

16 april spelar vi GP 4 i form av snabbschack. Startavgift 70 kronor. Anmälan senast 19:00. Spelstart ungefär 19:15.

Inbjudan till snabbschack 16 april (wordformat)

Ställning i GP 2013 (Excel)

Kategorier
Inbjudan Uncategorized

BLIXT-KM 2013 spelas den 22 januari kl 19.15

BLIXT-KM

22 januari 2013

 GP 2  2013

 

BLIXT  UTAN  TIDSHANDICAP

19.00      SENASTE  ANMÄLAN BLIXT-KM

19.05      PRISUTDELNING KM

19.15      SPELSTART BLIXT-KM

22.30      PRISUTDELNING  BLIXT-KM (c:a)

STARTAVGIFT  70:- 

20 KR                  SPELAVGIFT      *)

40 KR                  TILL PRISER I KM-BLIXTEN

(Ca 30 % av prispotten till rankingpriser)

10 KR                  TILL GP-FINALEN

 

*)        För spelare som inte är medlemmar

i UASS tillkommer 20 kr i extra spelavgift.