Kategorier
Uncategorized

Årsmöte den 22 september kl 19. på Träffpunkt Storgatan

Nästa tisdag dvs den 22 september spelas ingen korp utan då hålls UASS årsmöte följt av årsmötesblixt. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna dit. Här följer föredragningslistan inför mötet:

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av sekreterare
4 Val av två justeringsmän
5 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7 Föredragning av revisionsberättelse
8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9 Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar
10 Val av två revisorer och en revisorsuppleant
11 Val av tre valberedare varav en sammankallande
12 Fastställande av årsavgifter, spelavgifter och arvoden
13 Framställningar från styrelsen Budget och verksamhetsplan, Förslag till strategisk utvecklingsplan för UASS
14 Framställningar från medlemmar. Inga sådana föreligger.
15 Övrigt, Information om SM 2016, Henrik Arfwedssons pris

16 Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *