BLIXT UTAN TIDSHANDICAP 3 MINUTER + 2 SEK / DRAG 13 RONDER TÄVLINGEN ÄR ELO-REGISTRERAD MEDLEMSKAP I SCHACKLUBB KRÄVS

19.00 SENASTE ANMÄLAN BLIXT-KM

19.05 PRISUTDELNING KM

19.15 SPELSTART BLIXT-KM

22.30 PRISUTDELNING BLIXT-KM (c:a)

STARTAVGIFT 70 SEK