SNABBSCHACK UTAN TIDSHANDICAP 10 MIN + 5 SEK/DRAG, 6 RONDER SCHWEIZER
TÄVLINGEN ÄR ELO-REGISTRERAD MEDLEMSKAP I SCHACKLUBB KRÄVS
ANMÄLAN SENAST 19.00. SPELSTART CA 19.05.
STARTAVGIFT 60:- varav 20 KR ÄR SPELAVGIFT och 30 KR TILL PRISER I APRILSNABBEN
(CA 25 % AV PRISPOTTEN TILL RANKINGPRISER) och 10 KR TILL GP-FINALEN