I samband med klubbens 110-års jubileum ordnade klubben en kombinationstävling med Börje Jansson bästa kombinationer. Den som lyckades bäst med lösningarna var Erik Thörnblad.

Lösningarna i ett PDF- dokument.:Börje Jansson kombinationer_Lösningar