Kategorier
Inbjudan Information

Möteskallelse årsmötet i Upsala ASS 2013

ÅRSMÖTE  2013  FÖR  UPSALA  ALLMÄNNA  SCHACKSÄLLSKAP

TISD. 24 SEPT. KL. 19.00, TRÄFFPUNKTEN, STORGATAN 11.

Årsmötet är rätt tillfälle att diskutera hur sällskapets verksamhet kan utvecklas. Förutom de obligatoriska frågorna så vill vi gärna ha en fri diskussion.

Kom med Dina synpunkter till årsmötet! Vi bjuder på fika. Årsmötesblixt efteråt.

§ 1                Mötets öppnande

§ 2                Mötesordförande

§ 3                Justeringsmän

§ 4                Protokoll från föregående årsmöte

§ 5                Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6                Bokslut och revisionsberättelse

§ 7                Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8                Val av styrelse för 2013/2014

§ 9                Val av övriga funktioner 2013/14

Ratingförare

Bibliotekarie

Materielförvaltare

Revisorer

Revisorssuppleant

§ 10              Val av valberedning

§ 11              Avgifter

§ 12              Budget
och verksamhetsplan

§ 13              Priser

  • Poängpriset 2012/13
  • Henrik Arfwedsson pris

§ 14              Övriga frågor

§ 15              Avslutning

Ett svar på ”Möteskallelse årsmötet i Upsala ASS 2013”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *