Årsmötet äger rum måndagen den 15 februari på Zoom kl 19.00

Vi kommer nu att försöka hålla ett, försenat, och den här gången virtuellt årsmöte via Zoom då pandemin omöjliggör möten i lokal för överskådlig tid. Länk till årsmötet kommer att bli tillgänglig och tillskickas de medlemmar som önskar delta.

Vi kommer också att presentera vår verksamhetsberättelse inklusive bilaga med Lichessaktiviteter samt en ekonomisk redovisning. […]

Så sätter man upp partiet. Det ska ske angiven starttid. kl 1845 – 1945 – 2045

Vit tar initiativet. Punkt 1-4; Svart ska vara beredd att svara. Punkt 5.

Spelordningen för ronden med aktuella spelare finns på Forum på Korpen flyger. Där kan man se vem man ska möta.

1 Som vit trycker Du på motståndarens namn i matchlistan

2 Motståndarens ruta kommer upp. Kolla att det är rätt motståndare

3. Tryck på de […]

Spelanvisningar för UASS tävling Blåmesen 2021

Lagtävling för 3-mannalag, snabbschack 15+10, fem tisdagar 2 februari – 2 mars.

Tävlingen har speltiden är 15 minuter + 10 sekunder. Tre spelare i laget. Alla i ena laget möter alla i andra laget enligt spelschema som finns på Forum i laget ”Korpen flyger” på lichess. En match innehåller alltså nio partier. Matchpoäng räknas först, […]

Blåmesen 2021 – ny lagtävling med snabbschacksformat

Upsala ASS inbjuder till BLÅMESEN 2021” eftersom både Korpen flyger” och ”Havsörnen” i höstas blev uppskattade av spelarna. Blåmesen blir nästa fågel i cyberrymden.

Blåmesen 2021 är en snabbschacktävling för tremannalag öppen för alla spelare utan krav på klubbtillhörighet. Gärna ”främmande” lag.

Tävlingen avgörs på Lichess.org, där ”Korpen flyger” är vårt lichesslag för lagtävlingar. Nya deltagare anmäler […]

UPPSKJUTET ÅRSMÖTE 2020 FÖR UPSALA ALLMÄNNA SCHACKSÄLLSKAP MÅNDAGEN 15 FEBRUARI 2021 KL 19.00 PÅ ZOOM

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötesordförande

§ 3 Justeringsmän

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Bokslut och revisionsberättelse

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val av styrelse för 2020/2021

§ 9 Val av övriga revisorer och revisorssuppleant 2020/2021

§ 10 Val av valberedning

§ […]

Nyårskrönika över Uppsala schacket

Nytt År och då kan man ju ge sig på att sammanfatta det förra året dvs 2020 för Uppsalaschacket. Här kommer listan på årets höjdpunkter! ⭐️

Årets BÄSTA: För Uppsalaschacket var det vår omställning till nätbaserat spel istället för klubbschack på lokal.

Årets VÄRSTA: Var naturligtvis den fruktansvärda pandemin som omkullkastade hela vårt samhälle inklusive vårt […]

UPSALA ASS INBJUDER TILL BLIXT – KM 26 JANUARI 2021 på lichess.org

Betänketiden är 3 MINUTER + 2 SEKUNDER 13 RONDER

ANMÄLAN FÖRE 19.05 SPELSTART 19.05 INGEN AVGIFT INGA PRISER

TURNERINGEN AVGÖRS PÅ LAGSIDAN UPSALA ASS. ANMÄL DIG I GOD TID SÅ KAN DU VARA MED. ALLA ÄR VÄLKOMNA I UPSALA ASS LICHESSLAG. HELT GRATIS.

UPSALA ASS INBJUDER TILL NYÅRSSNABBEN 19 JANUARI 2021 på lichess.org

10 MINUTER + 5 SEKUNDER 6 RONDER

ANMÄLAN FÖRE 19.05 SPELSTART 19.05

INGEN AVGIFT INGA PRISER

TURNERINGEN AVGÖRS PÅ LAGSIDAN UPSALA ASS. ANMÄL DIG I GOD TID SÅ KAN DU VARA MED. ALLA ÄR VÄLKOMNA I UPSALA ASS LICHESSLAG. HELT GRATIS.

UASS inbjuder till Knutblixt den 12 januari 2021

Vi spelar på: lichess.org 

5 MINUTER + 3 SEKUNDER 9 RONDER 

ANMÄLAN FÖRE 19.05    SPELSTART 19.05 Ingen avgift inga priser 

Turneringen avgörs på lagsidan Upsala ASS. Anmäl dig i god tid så kan du vara med. Alla är välkomna i Upsala ASS lichesslag. Helt gratis. 

Schack i Uppsala under ett sekel. Upsala Allmänna schacksällskap 1905-2005

Ovanstående är titeln på en bok som gavs ut av oss för nu 15 år sedan. Vi passade på att ge ut en fin antologi komponerad av elva schackpersonligheter, däribland Alexander Hildebrand och Arthur Illerbrand.

Boken börjar med en skildring av UASS’ tillkomst och därpå följer ”Schack i spalterna” och ett kapitel om simultanuppvisningar […]