Projektbeskrivning

Nästa torsdagsträning med Thomas Johansson med inriktning på slutspel är framflyttad och äger istället rum den 4 juni klockan 19.00 i klubblokalen på Storgatan. Träningen den 28 maj är alltså inställd.